Maak kennis met de boeren van het Collectief Súdwestkust

Maak tijdens het Weidevogelfestival kennis met de boeren van het Collectief Súdwestkust.

Medewerkers en boeren vertellen in de kraam bij de ingang van de Klameare/Skriezekafé aan de hand van kaarten en informatiemateriaal wat agrarisch natuurbeheer inhoudt. Hiernaast draait in het Skriezekafé (in de Klameare) de film De Samenvoeging. Dit is een korte film over de herinrichting van het weidevogelgebied bij Koudum.

Maar wat is het Collectief Súdwestkust?
Het collectief richt zich op agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het behoud van weidevogels is hierbij erg belangrijk. Ze zetten zich in voor het versterken van de biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Ze zorgen voor een goede samenwerking tussen boer, natuur en samenwerkingspartners zoals natuurorganisaties.
Wil je weten wat dit precies inhoudt? Kom dan naar het Weidevogelfestival op zaterdag 11 juni in Workum. Diverse boeren en natuurorganisaties zijn aanwezig om jou te vertellen wat zij doen en waarom zij dit doen. Hiernaast zijn er allerlei leuke activiteiten voor jong en oud.
Nieuws
Alle nieuws

Geen nieuws missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Partners