Film De Samenvoeging

Film De Samenvoeging

In het Skriezekafé wordt de film De Samenvoeging afgespeeld.

Een korte film over de herinrichting van het gebied de samenvoeging bij Koudum. Hier is 28 hectare agrarisch land omgevormd naar agrarisch weidevogelgrasland. Een samenwerking tussen de boeren, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. De film duurt 15 minuten en wordt continue gedraaid in de Klameare.

Partners